НОВИНИ станом на 14.09.2016 року

Інформація Собківської сільської ради Уманського району Черкаської області про проведення конкурсу з відбору виконавця земельних торгів

1.Мета проведення робіт: проведення конкурсу з відбору виконавця земельних торгів по земельній ділянці, комунальної власності для передачі прав оренди на земельних торгах.

2.Дані про земельну ділянку:—земельна ділянка площею 2,3958 га, кадастровий номер — 7124387500:01:000:0388, за адресою: Черкаська область, Уманський  район, с.Собківка  на землях водного фонду, для рибогосподарських потреб (код класифікації цільового призначення-10.07);

3.Умови конкурсу: конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка “На конкурс з відбору виконавця земельних торгів” із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт.

Прийняття заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

 Особливі умови конкурсу: фінансування підготовки лотів до продажу та проведення земельних торгів здійснюється за рахунок коштів виконавця земельних торгів з наступним відшкодуванням за рахунок коштів покупця лота відповідно до частини п’ять статті 136 Земельного кодексу України.

4.Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

— заява про участь у конкурсі з відбору виконавця земельних торгів за формою згідно з додатком 1 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 25.09.2012 № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 р. за № 1655/21967 (далі – Порядок);

— копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

— згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця) згідно з додатком 2 Порядку;

— копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

— копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів (за наявності);

— інформація про продані лоти за 2014, 2015, 2016 роки (земельні ділянки та/або права на них): кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною та показник порівняльної характеристики ціни продажу відносно стартової ціни (коефіцієнт, який отримуємо при діленні загальної суми ціни продажу на загальну суму стартової ціни проданих земельних ділянок або прав на них).

5.Строк подання конкурсної документації: до  10 жовтня 2016 року (включно).

6.Поштова адреса, за якою подаються документи: 20352, Черкаська область, ПОРЯДОК
закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах

7.Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 18 жовтня 2016 року о 14:00 у приміщенні виконавчого комітету Собківської сільської ради за адресою:Черкаська область Уманський район, с. Собківка, вул. Леніна, 15.

8.Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: Черкаська область, Уманський район, с. Собківка, вул., Леніна, 15.  телефон для довідок: (0472) 096331, контактна особа: Шевчук Тетяна Борисівна.